قلعه تاناتوسSaturday, August 30, 2008

رئيس پليس فرودگاه‌هاي كشور گفت: در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و برخورد با هرگونه بدپوششي، پليس از سفر 128 نفر به دليل بد حجابي جلوگيري كرد و به171 هزار و 151 نفر نيز تذكر داد و از شش هزار و 799 نفر نيز تعهد كتبي گرفت.

به گزارش مهر، سردار محمود بت‌شكن افزود: برنامه‌ريزهاي انجام شده در امر آموزش و اقدامات پيشگيرانه در سطح تمام فرودگاه ها باعث شد علي‌رغم افزايش پروازها و تردد مردم ،جرائم بطور چشمگيري كاهش پيدا كند.

از تابناک


فکر می کنم سیستم ارزشیابی پرسنل پلیس یه طوریه که آمار بیشتر تذکر دادن و تعهد گرفتن باعث افزایش حقوق میشه... این مدل آمار دادن آدمو یاد این اَسکلایی میندازه که میان تو تلویزیون میگن من فلان چیز رو اختراع کردم که باعث اشتغال دو هزار نفر و صرفه جویی ارزی شونصد هزار دلار با کیفیت بهتر از خارجیش میشه...!

حقیقتاً اونجای هر چی آدمِ...!   
5 حرف
........................................................................................

Home