قلعه تاناتوسSunday, August 17, 2008

تا حالا دقت کرده بودی که ناخودآگاه ما ابناء بشر، بر خلاف خودآگاهمون، نمی تونه بین شخص حقیقی و حقوقی فرق بذاره؟

این خیلی وقتا مشکلات اساسی درست میکنه.


پا نویس: فکر می کنم این پست رو درباره "ابناء بشر" نوشتم که ثابت کنم تو اعتماد به نفس چیزی از این اسکلی که پست پایینو در موردش نوشتم کم ندارم!
شرمنده!   
1 حرف
........................................................................................

Home