قلعه تاناتوسWednesday, July 07, 2004

کسی متن این شعری که اولش رو دو تا پست پایین تر نوشتم داره؟
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

ممنون میشم.   
0 حرف
........................................................................................

Home