قلعه تاناتوسThursday, April 19, 2007

حرفی ندارم برای زدن حقیقتاً. حرفی که بشه گفت.

شاکیم که این بلاگر حرومزاده آرشیوم رو خورده و دست ما رو گذاشته تو پوست گردو.

بعد هم باد می آید و دیگر هیچ...   
4 حرف
........................................................................................

Saturday, April 07, 2007

نه چشم دل به سویی، نه با ده در سبویی...   
2 حرف
........................................................................................

Home